Tematiskt arbetssätt

 

 

 

Vi uttrycker oss inte bara med det verbala språket. Vi kommunicerar när vi målar, bygger, skulpterar, dansar, sjunger, dramatiserar och leker. Skapandet är ett viktigt verktyg i vårt temainriktade arbete.

 

Tema är för oss ett arbete med en röd tråd utan förutbestämt slut. Vi ger barnen möjlighet att fördjupa sig och finna sidospår som kan bli mindre projekt, avgränsade i tid och med ett slut.

 

På förskolan Gertrud har vi en förskollärare med bildpedagogisk utbildning.